36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Thiết kế bao bì là một thành phần quan trọng trong tiếp thị, bởi vì bao bì làm cho sản phẩm nổi bật khỏi phần còn lại khi người tiêu dùng lựa chọn một sản phẩm từ kệ. Bài viết này trình bày các ý tưởng thông minh và sáng tạo của một số nhà sản xuất của các công ty trên thế giới.

AMPRO Bottle

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Antismoke Pack

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Anti-Theft Lunch Bags

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Babees Honey

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Beijing Buffet Fortunes

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Butter Spoon

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Cider

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Colier

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

DemocraTea

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Dino

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

EarBudeez: Rojo

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

FIRMA PACKMAN

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Fridgeezoo

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Fruit Juice Packaging

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Frusion

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Gubble Bum

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Hanger Tea

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Herokid™ Magic Box

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Ice Cream Cup Bobblers

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

I’m Not A Battery

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Juice Box

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Kleenex

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Milk

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Mr Lee

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Norsk Ol

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Noté

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

NYC Spaghetti

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Rellana Wool

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Sabadì

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Sod Air Asia

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Soy Mamelle

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Spikes

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

STR Bottle

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Trata OnIce Packaging

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Wanted Snacks

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Yarmarka Platinum

36 bao bì được thiết kế thông minh và sáng tạo

Share
 

Giới thiệu chung

Designplus được thành lập bởi những thành viên đầy tâm huyết trong lĩnh vực thiết kế sáng tạoin ấn quảng cáo.

 

Designplus chúng tôi luôn cố gắng không ngừng để sáng tạo ra những mẫu thiết kế mang giá trị cao nhất đến cho khách hàng.

Chi tiết..

Kiến thức

Tin tức tổng hợp

Xem nhiều nhất

ping auto