Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Thư viện đồ họa website chia sẻ dữ liệu đồ họa hoàn toàn miễn phí. Việc bạn đăng ký sử dụng Thư viện đồ họa và việc sử dụng các dịch vụ của Thư viện đồ họa đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (thỏa thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng Thư viện đồ họa cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi Thư viện đồ họa. Thư viện đồ họa có thể sẽ thay đổi hoặc điều chính thỏa thuận sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng mỗi khi truy cập vào website

Khi truy cập vào website Thuviendohoa.vn nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào website Thuviendohoa.vn.
Thư viện đồ họa bảo lưu quyền ngăn chặn việc truy cập website đối với những trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.
 
Trách nhiệm của người sử dụng
Người sử dụng sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website này. Thuviendohoa.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi truy cập website và/hoặc khi tải dữ liệu về máy, hoặc những tổn hại có thể gặp phải do virus, hoặc lỗi chương trình…
 
Nội dung website
Tất cả thông tin trong website này được Thuviendohoa.vn và đối tác có liên quan cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. Thuviendohoa.vn cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website nhưng không đảm bảo thông tin đó là mới nhất và đầy đủ.
 
Bản quyền
Thư viện đồ họa là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của Thư viện đồ họa
Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của Thư viện đồ họa là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của Thư viện đồ họa
Thư viện đồ họa giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.
 
Bảo mật thông tin người sử dụng
Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua website này sẽ được Thuviedohoa.vn bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những website khác (công ty con con của Thư viện đồ họa, các đại lý phân phối, đối tác) và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật.
 
Giới hạn sử dụng
Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được lấy từ nguồn chia sẻ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Thư viện đồ họa.
 
Luật áp dụng
Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.