Bản quyền dữ liệu

Bạn hiểu rằng Thuviendohoa.vn chỉ tạo môi trường chia sẻ với cộng đồng nhằm mục đích giúp các designer thêm hiểu biết, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế:  ThuVienDoHoa không chịu trách nhiệm về độ trung thực, sự toàn vẹn, tính hợp pháp của các nội dung mà chỉ cung cấp các chức năng web để các designer thấy được đánh giá của cộng đồng và tham gia như một thành viên ảo nhằm giúp bạn sàng lọc thông tin, góp phần giữ gìn sự lành mạnh của ThuVienDoHoa.

Nguồn tài nguyên trên ThuVienDoHoa (bao gồm các tài liệu, File thiết kế, Thư viện chuyên ngành) do người dùng Upload. ThuVienDoHoa hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bản quyền/ trách nhiệm pháp lý của nguồn dữ liệu đó. Việc này đã được người dùng chấp nhận trước khi tham gia cộng đồng ThuVienDoHoa.

ThuVienDoHoa yêu cầu người dùng phải ký cam kết và xác thực về bản quyền dữ liệu thuộc bản thân hoặc không có tranh chấp bản quyền. Mọi vi phạm người dùng upload hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các nguồn dữ liệu số do sưu tầm, khi upload phải ghi rõ nguồn để tôn trọng đến tác giả người tạo ra dữ liệu đó.


ThuVienDoHoa luôn sẵn sàng gỡ bỏ nội dung có bản quyền khi có yêu cầu của tác giả bằng văn bản

Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được đăng trên Trang web designplus.vn vi phạm bản quyền, bạn có thể gửi cho chúng tôi thông báo kèm theo tất cả thông tin có liên quan: Thông báo vi phạm bản quyền

 

Nguyên tắc thông báo về bản quyền

Thuviendohoa.vn tôn trọng bản quyền của tác giả và chính sách của chúng tôi là phản hồi lại tất cả các thông báo về vi phạm bản quyền được xác lập theo các quy định hiện hành. Sau khi nhận được thông báo tuân thủ các Nguyên tắc này, Thuviendohoa có thể xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc là vi phạm hoặc thực hiện hành động tiếp theo mà theo quyết định của chúng tôi là thích hợp, bao gồm việc vô hiệu hoá tài khoản của người dùng. Khi thực hiện các biện pháp đó, Thuviendohoa có thể cố gắng liên lạc với bên đã đăng nội dung để bên đó có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố nào mà mình cho là phù hợp theo quy định hiện hành.

Bản quyền thông báo vi phạm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Thông tin liên hệ về bản quyền của Designplus.vn:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nếu bạn tin rằng bên đăng tài liệu bị cáo buộc là vi phạm là nhà xuất bản tái bản, bạn có thể tạo thuận lợi cho THUVIENDOHOA các thông tin có liên quan để xác minh và thực hiện các biện pháp tương ứng.

Nếu bất kỳ yêu cầu nào ở trên không được hoàn thành, thông báo vi phạm bản quyền có thể không hợp lệ.

Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn.

Báo cáo Lạm dụng

Designplus.vn có cách tiếp cận không dung thứ đối với nội dung / tệp lạm dụng. Để báo cáo sự lạm dụng liên quan đến nội dung hoặc tệp tin, vui lòng gửi email tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. với một bản tóm tắt / mô tả rõ ràng về vấn đề đang xảy ra.